Activităţile Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Activităţile Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

     

Activităţile principale ale proiectului derulat de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor:

 • Crearea şi instalarea unei platforme informatice de acces la culegerea de speţe şi la alte informaţii relevante pentru prevenirea neregulilor din domeniul achiziţiilor publice;
 • Realizarea unui analize diagnostic internă cu privire la problemele în domeniul achiziţiilor publice cu care se confruntă autorităţile contractante şi beneficiarii de finanţări prin instrumente structurale;
 •  Elaborarea şi tipărirea unui ghid de bune practici (culegere de decizii motivate) în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale şi diseminarea informaţiilor.
 • Efectuarea unei analize a proceselor şi procedurilor interne curente (audit extern de performanţă), în vederea reflectării nivelului organizatoric şi al performanţei instituţionale generale a CNSC, respectiv a capacităţii proprii de realizare a misiunii şi a obiectivelor proprii;
 • Organizarea de schimburi de experienta cu instituţii cu atribuţii in domeniul gestionării şi monitorizării achiziţiilor din instrumentele structurale.
 • 2 seminarii de schimburi de bune practici cu privire la achiziţiile publice din proiectele finanţate prin instrumente structurale, care vor viza alte instituţii aflate în procesul de gestiune şi monitorizare a instrumentelor structurale 
 • un seminar pentru schimb de bune practici pentru instituţii cu atribuţii, la nivel naţional, in domeniul gestionării şi monitorizării instrumentelor structurale, cu participarea unor experţi din alte state membre/de la nivelul Uniunii Europene

Activităţile secundare ale proiectului:

 • Managementul proiectului 
 • Web site al proiectului
 • Prezentarea în cele 8 regiuni de dezvoltare a ghidului de bune practici (culegere de decizii motivate)
 • Consola informativa

STIRI

28.04.2016

Raport de cercetare

20.11.2015

Concluzii ale seminarului cu tema „unificare practică…

30.09.2015

Servicii de organizare Seminar unificare practică…

22.09.2015

Servicii organizare 8 evenimente regionale, tip seminar

25.06.2015

Concluzii Seminar bune practici 04-06.06.2015

28.04.2015

Servicii organizare seminar 4-6 Iunie 2015

31.03.2015

Concluzii Seminar bune practici 18.03.2015

27.03.2015

Platforma informatica 2 - stare procedura

23.02.2015

Servicii analiza audit extern - stare procedura

26.01.2015

Platforma informatica - stare procedura

© 2019 - Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Tracking hits