Noutati

Concluzii Seminar bune practici 18.03.2015

     
31.03.2015

CONCLUZII

rezultând din lucrările

Seminarului privind schimbul de bune practici 

între instituţii implicate în gestiunea instrumentelor structurale şi reglementarea achiziţiilor desfăşurate din instrumente structurale

 

 

Eveniment organizat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică”.

Data desfăşurare: 18.03.2015 

Locaţie: Bucureşti, Grand Hotel Continental

 

Participanţi
 

INSTITUŢIA

NUME

PRENUME

MDRAP

MIHEȘTEANU

DAN

MDRAP

MARINESCU

BOGDAN

ADR SUD MUNTENIA

DOBRESCU

OCTAVIAN

ADR NORD EST

LUTZ

MONICA

MFP / ACP

ALBU

DANA

MFP / ACP

CHIOREAN

CRISTIAN

ADR SV OLTENIA

DUMITRESCU

ALINA

MFE – AM POS-T

BURDIA

CAMELIA

MFE

NANU

MARIANA

MFE

LIUTIEV

RĂZVAN

MFE

RUSU

MARINA

OIPSI

IONESCU

BRÂNDUȘA

OIE

IONESCU

DANIELA

ADRBI

ȘAULEAN

CORNELIU

ADRBI

MAREȘI

CĂTĂLIN

CNDIPT-OIPOSDRU

SÂIU

CRISTINA

UCVAP

IANCU

TEODORA

ANRMAP

STOICAN

CORNEL

CNSC

 

ECHIPA PROIECT +

CONS. DE SOL. CONTESTATII

 

Din subiectele* abordate, au rezultat, printre altele:

 

1. ÎN PROCESUL DE EVALUARE A OFERTELOR, ar trebui să primeze nevoia de clarificare a acestora, în detrimentul unor respingeri directe, bazate pe aspecte de ordin formal.

1.1. Solicitarea de clarificări asupra ofertei poate cuprinde şi solicitarea de transmitere a unor documente omise la momentul depunerii ofertelor.

1.2. Depunerea şi primirea ulterioară a mostrelor omise/lipsă din oferta iniţială nu este o conduită contrară dispoziţiilor art. 201 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.

 

2. SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ataşată ofertei/unei părţi a ofertei trebuie să fie apreciată drept element de securizare a informaţiilor din aceasta, nu caracteristică obligatorie a ofertei, ce ar asigura acceptarea în competiţie.

2.1. Lipsa semnăturii electronice nu ar tebui să conducă la o respingere automată a ofertei în cauză.

2.2. De lege ferenda: semnătura electronică să nu mai reprezinte o condiţie obligatorie de prezentare a ofertelor.

 

3. SUSŢINEREA OFERTEI acordată de un terţ trebuie să fie acceptată de autoritatea contractantă sub rezerva analizei complete a modului de intervenire a acesteia, la nevoie, nu doar pe baza constatării existenţei unui angajament formal (de susţinere) al operatorului economic terţ.

3.1. Evaluarea ofertei susţinute presupune verificarea modului în care, efectiv, susţinătorul va interveni (cum va pune la dispoziţia executării contractului resursele susţinute).

3.2.  De lege ferenda: Se impune amendarea prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 509/2011 care se interpretează în sensul imposibilităţii de susţinere a aceleiaşi cerinţe de calificare (capacităţi) de către mai mulţi operatori economici terţi (vezi jurisprudenţă a instanţelor comunitare -  precum cauza C-94/2012).

3.3. Susţinerea ofertei, ca şi subcontractarea, ar trebui analizate sub aspectul nevoii efective de intervenire a unui grup de operatori economici în executarea contractului, mai ales, în cazul în care complexitatea şi diversitatea intervenţiilor conduc către specializări distincte şi multiple ale executanţilor.

 

4. CLARIFICAREA OFERTEI trebuie înţeleasă ca etapă necesară procesului de evaluare a acesteia, fără a fi subordonată unui demers disimulat care ar urmări respingerea ei.

4.1. Principiul proporţionalităţii impune exercitarea nearbitrară a dreptului de a se solicita clarificarea ofertei.

4.2. În practică, acceptarea unor modificări/corectări mărunte ale unor cantităţi de lucrări/preţuri aferente ar trebui să devină o conduită predilectă şi preferată unei măsuri disproporţionate de respingere a ofertei, bazate, exclusiv, pe o pretinsă interdicţie de modificare a ei. Aceste vicii/erori, a căror îndreptare este posibilă, nu trebuie să afecteze, în principal, clasamentul ofertelor admisibile. 

 

*Materialele prezentate in cadrul evenimentului se gasesc alaturat. Organizatorii multumesc, si pe aceasta cale, celor ce le-au pregatit si expus. Conţinutul lor nu reprezintă poziţia oficială a CNSC. 

STIRI

28.04.2016

Raport de cercetare

20.11.2015

Concluzii ale seminarului cu tema „unificare practică…

30.09.2015

Servicii de organizare Seminar unificare practică…

22.09.2015

Servicii organizare 8 evenimente regionale, tip seminar

25.06.2015

Concluzii Seminar bune practici 04-06.06.2015

28.04.2015

Servicii organizare seminar 4-6 Iunie 2015

31.03.2015

Concluzii Seminar bune practici 18.03.2015

27.03.2015

Platforma informatica 2 - stare procedura

23.02.2015

Servicii analiza audit extern - stare procedura

26.01.2015

Platforma informatica - stare procedura

© 2019 - Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Tracking hits