Noutati

Concluzii Seminar bune practici

     
05.01.2015

CONCLUZII

rezultând din lucrările

Seminarului privind schimbul de bune practici 

între instituţii implicate în gestiunea instrumentelor structurale şi a reglementării achiziţiilor desfăşurate din instrumente structurale

 

Seminar organizar în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică”.

Data desfăşurare: 11.12.2014 

Locaţie: Bucureşti, Hotel Intercontinental

 

Participanţi
 

Ministerul Fondurilor Europene – Nanu Mariana; Stănilă Gabriela; Vişinescu Ana

Ministerul Justiţiei - Nechifor D.

Ministerul Afacerilor Externe – Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE - Ciobanu Ana-Maria

Secretariatul General al Guvernului / Cancelaria Primului Ministru - Pavel Ionuţ

AM POAT - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică – Gabriela Teletin

ANRMAP – Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice – Stan Cicerone

UCVAP - Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice – Ghiga Ofelia

AM PODCA - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative – Miron Alina

AM POS Mediu - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Mediu – Roşu Ionela; Ciocoiu Virginia; Mărgărit Adrian

AM POR/DCSN – Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional/DCSN – Jurubescu Liliana; Toma Florin

AM PO Transport – Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Transport – Istrate Maria; Georgescu Oana

AMPCTE/MDRAP – Hertzog Iulia

DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă – Ţârlea Bogdan

Consiliul Concurenţei – Moroianu Nicolae

AADR - Agenţia pentru Agenda Digitala a României – SEAP – Popescu Roxana

Curtea de Conturi – Autoritatea de Audit – Popa Aron; Boja Ion

ANI - Agenţia Naţională de Integritate – Fentzel Mihai

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României – Marin Eugenia

Curtea de Apel Bucureşti – Florescu Cristina

ANFP – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Nicolescu Lavinia; Monica Marin

CNSC - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – echipa de proiect; consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice

Din subiectele* abordate (inclusiv speţe rezultând din cauze soluţionate de instanţele competente/CNSC, privind modul de aplicare a unora dintre dispoziţiile OUG nr. 66/2011), au rezultat, printre altele:

 

1. nevoia de menţinere a profesioniştilor în sistemul public privind achiziţiile publice – politica de remunerare putând fi o modalitate de intervenţie;

2. nevoia de facilitare a schimbului interinstituţional de informaţii, eventual, prin SEAP;

3. actuale suprapuneri de atribuţii, la nivelul controlului ex-post (AM şi OI/CC-AA), ce ar trebui reduse/eliminate;

4. s-ar impune extinderea competenţei de control ex-ante a ANRMAP şi CNSC asupra achiziţiilor din programele transfrontaliere;

5. insuficienta reglementare a situaţiilor privind conflictele de interese, rezultând din derularea unor proceduri de către organisme private beneficiare de fonduri publice/comunitare, ori din implicarea personalului contractual în proceduri de atribuire (nu doar funcţionari publici);

6. nevoia de asigurare a unui spor al transparenţei decizionale şi în cazul transmiterii raportului de audit, pentru misiuni ex post, către beneficiarii finanţărilor (nu doar către AM);

7. transpunere legislaţie comunitară şi preluare a practicii CNSC/instanţe naţionale în legislaţie (precum calitatea Organismelor intermediare - asimilată autorităţilor locale);

8. de lege ferenda: eliminarea obligaţiei prezentării anexei de la art. 11 alin. (4) al HG nr. 925/2006; facilitarea accesului la dosarul achiziţiei publice, prin coroborarea termenului de acces cu cel de atac al actelor din dosar; unicitatea controlului ex post, pe acelaşi subiect, indiferent de autoritatea care l-a executat.

CNSC

CNSC bune practici

ANI

SEAP

MFE

MFE ghid riscuri

ANFP       

*Materialele prezentate in cadrul evenimentului se gasesc alaturat. Organizatorii multumesc, si pe aceasta cale, celor ce le-au pregatit si expus. 

STIRI

28.04.2016

Raport de cercetare

20.11.2015

Concluzii ale seminarului cu tema „unificare practică…

30.09.2015

Servicii de organizare Seminar unificare practică…

22.09.2015

Servicii organizare 8 evenimente regionale, tip seminar

25.06.2015

Concluzii Seminar bune practici 04-06.06.2015

28.04.2015

Servicii organizare seminar 4-6 Iunie 2015

31.03.2015

Concluzii Seminar bune practici 18.03.2015

27.03.2015

Platforma informatica 2 - stare procedura

23.02.2015

Servicii analiza audit extern - stare procedura

26.01.2015

Platforma informatica - stare procedura

© 2019 - Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Tracking hits